Borgerne skal vurdere hjemmeplejen i København

Borgerne skal vurdere hjemmeplejen i København

Hjemmeplejen i København er udfordret af en meget lav grad af frit valg og dermed også lav mangfoldighed i udbuddene. Jeg mener det skal være muligt selv at kunne vælge hvem der kommer i vores hjem, og hvor vi skal bo, når vi bliver gamle. Der skal samtidig sikres en større mangfoldighed i tilbuddene, og de ældre skal spørges oftere hvordan de oplever den service, de modtager.

Read More