Lynetteholmen er vigtig, hvis vi skal sikre billigere boliger i København

Som københavner ser jeg meget frem til at projektet for skabelsen af Lynetteholmen bliver sat i gang. Det vil nemlig skabe vækst, udvikling samt arbejdsplader og boliger til københavnerne. Alle, der måtte være imod at etablere Lynetteholmen, skylder derfor også at svare på, hvor alle de mange mennesker, som gerne vil flytte til København, skal bo henne, og hvordan København som by skal udvikle sig i fremtiden.

Boligpriserne vil fortsætte med at stige

Det er efterhånden blevet tydeligt for de fleste, at boligpriserne i København er meget høje. Men boligpriserne i København vil stige endnu mere, hvis ikke vi bygger flere boliger. Her er Lynetteholm-projektet en meget vigtig komponent. Uden Lynetteholmen bliver det dyrere og sværere at komme til at bo i København. Lynetteholmen kommer til at rumme boliger til 35.000 personer, når den er færdig. Jo flere boliger vi bygger i København, jo mere forhindrer vi at boligpriserne eksploderer, jo flere vil der kunne være plads til og jo lavere vil huslejerne være. Vi kommer formentlig til at se stigende huslejer i København i fremtiden selvom vi bygger flere boliger. Men hvis der ikke bliver bygget noget, så kommer boligpriserne til at stige endnu mere end de ellers vil.

Alle der er imod at etablere Lynetteholmen skylder at svare på, hvor de så vil have alle de mennesker boende, som gerne vil flytte til København. Over de næste 12 år er det cirka 100.000 personer. Hvor skal de bo henne? De kan jo ikke bo i København, hvis der ikke bygges boliger. Det vil betyde at priserne på boliger kommer til at stige endnu mere og at det kun bliver de rigeste danskere, der har råd til at bo i vores hovedstad. Det ønsker jeg ikke.

Vækst til byen og flere muligheder for københavnerne

En anden grund til at jeg glæder mig til Lynetteholm-projektet bliver sat i gang, er, at jeg som liberal elsker jeg at bo i en by i udvikling, hvor der er vækst, og hvor der hele tiden sker noget nyt. Jeg glæder mig over at der på Lynetteholmen kommer 35.000 nye arbejdspladser. Det er 35.000 nye arbejdspladser, som ikke er der i dag, men som vi kan tilbyde til københavnerne i fremtiden. Samtidig bliver der plads til at man kan bo der, så man ikke skal bo langt ude på sjælland og køre ind til København for at tage på arbejde. 

Ud over at mange i dag spilder deres tid på tranport, så kræver det også miljømæssige ressourcer og udledning af CO2, når så mange mennesker skal pendle ind og ud af byen. Der giver trængsel på vejene i København og bidrager til luftforureningen. Derfor er det også godt for miljøet og  københavnerne, at man kan bo i byen, tæt på sit arbejde.

Af disse grunder støtter jeg og Liberal Alliance opførslen af Lynetteholm. Du kan læse mere om hvad jeg mener om boliger her

Alexander Ryle