Frihed til at være sig selv og leve, som man ønsker

Frihed til at være sig selv og leve, som man ønsker

Frihed til forskellighed kan ikke tages for givet, og der er desværre stadig mange ting at tage fat på, når det kommer til LGBTQ+ personers rettigheder. 

Frihed til at være sig selv og leve, som man ønsker, så længe man ikke skader andre, er selve kernen i det, jeg tror på og kæmper for i mit politiske virke. Der skal være plads til os alle, uanset hvem vi er, hvordan vi går klædt, og hvem vi vælger at være kærester med.

Herunder kommer jeg med tre konkrete tiltag, der skal fremme inklusionen i Københavns Kommune.

Kønsneutrale rum

I dag eksisterer der i mange offentlige rum (f.eks omklædningsrum i skoler og svømmehaller) ikke de nødvendige faciliteter, som skal til for at skabe adgang for personer, hvis køn og krop ikke lever op til normerne. 

Jeg mener, at kønsdiversitet bør tænkes ind i alle offentlige rum. Det betyder ikke at vi skal afskaffe fælles omklædningsrum, men i stedet at der skal være større valgfrihed, så alle føler sig tilpas – uanset hvordan man identificerer sig selv.

Trivselsmålinger i skolen

Mange LGBTQ+ elever mistrives og har for dårlige vilkår i det danske skolesystem. Det er helt afgørende at skabe et mere inkluderende og mangfoldigt skolesystem til gavn for alle elevers dannelse og trivsel. 

Jeg mener, at der skal foretages årlige trivselsmålinger i grundskolen, som inkluderer spørgsmål om identitet og seksualitet med henblik på at identificere hvilke indsatser, der kan være med til at højne trivlslen for alle elever.

Opkvalificering af personale i LGBTQ+ kompetencer 

Det er vigtigt, at man bliver mødt med respekt og forståelse – også når man bryder med normer for køn og/eller seksualitet. Dette er endnu mere vigtigt, når det kommer til personale, der arbejder i borgernes egne hjem eller på plejehjem. 

Profilplejehjemmet Slottet er et godt eksempel på, hvordan man skaber et værdifællesskab og uddanner medarbejdere i, hvad det betyder at have LGBTQ+ baggrund.

Frihed til forskellighed er et gennemgående tema i hele mit politiske program. Du kan læse mere om min politik på andre områder her.

Alexander Ryle – Stolt allieret i kampen for LGBT+ rettigheder