Fortsæt byudviklingen og byg flere boliger

Fortsæt byudviklingen og byg flere boliger

Vi skal bygge flere boliger, og boligerne skal være billigere, så det også er muligt for studerende, singler og familier med små indkomster at bo i København.

Frem mod 2050 vil der komme op mod 150.000 flere københavnere

Boligpolitikken danner rammerne for, hvordan København ser ud i dag og hvordan byen kommer til at se ud i fremtiden. København er en dejlig by og i takt med at byen er blevet større, er den også blevet bedre. Flere mennesker i byen har betydet, at flere forretninger er startet op, at kulturlivet kan blomstre og at restauranter og caféer nu fylder mere i gadebilledet. København er ikke længere bare et sted vi bor. Det er et sted vi lever. Frem mod 2050 forventes der at komme op mod 150.000 flere københavnere end der er i dag. Med de mange ekstra Københavnere følger også nye udfordringer, som vi skal finde gode og langsigtede løsninger på.

Alene i min levetid er boligpriserne i København mere end ottedoblet, bl.a. fordi udbuddet af boliger ikke er fulgt med efterspørgslen. De største prisstigninger har vi set på de mindste boliger, for det er dem, der har været størst efterspørgsel på.

Det har heller ikke gjort det nemmere, at bestemmelser i kommuneplanen begrænser private bygherrer i at opføre boliger i størrelser og til priser, der er til at betale for alle. I dag stiller Københavns Kommunes kommuneplan krav om, at halvdelen af alle nye boliger skal have en gennemsnitlig størrelse på 95 kvadratmeter. Det er meget problematisk, da det medfører at udbuddet af boliger primært henvender sig til de velstillede. Derfor gør kommunen det unødigt svært rent faktisk at forbedre boligsituationen i hovedstaden. For selvom der i en mindre del af de nye boligområder kan dispenseres for størrelseskravet, vil det betyde, at de store dele af byen vil være præget af ganske store, og dermed dyre lejligheder.

I videoen herunder fortæller jeg hvorfor det er vigtigt, at vi bygger flere boliger:

Byg tættere og bevar grønne områder i byen

Når vi bygger nyt, er det vigtigt for mig, at vi samtidig bevarer flest mulige grønne områder, som eksempelvis Amager Fælled. Det er helt unikt, at vi har adgang til sammenhængene natur og så rigt et dyreliv så tæt på byen. Det kan vi blive ved med at have, hvis vi bygger tættere, som vi gjorde tidligere eller højere, som vi har gjort i nogle af de nye bydele. I dag er bebyggelsesprocenten nemlig historisk lav. For nybyggeri er den som udgangspunkt 110 pct., hvorimod den er på 200–400 pct i de gamle brokvarterer.

Uden for Indre By og brokvarterne skal vi tillade at bygge højere, ligesom vi har gjort det i Ørestad, Nordhavn, ved Amager Strand og i Carslberg-byen. Det vil betyde, at vi kan få flere boliger på den samme plads, så vi også har plads til fodboldbaner, lommeparker og parkeringspladserne tæt på hvor vi bor. Under corona epidemien tror jeg, at det er blevet tydeligt for de fleste, hvor vigtigt det er at have adgang til natur. Og selvom jeg selv kører på cykel hver eneste dag og aldrig har ejet en bil, så anerkender jeg at mange fortsat har brug for en bil og en ledig parkeringsplads for at kunne få hverdagen til at hænge sammen.

Fjern de bureaukratiske benspænd

En vigtig komponent i at løse boligkrisen, er at fjerne alt det unødvendige bureaukrati, som står i vejen for udbygningen af boligmarkedet, samt nye forbedringer og renoveringer. Byggesagsbehandlingen skal gå meget hurtigere. I dag tager det 1-2 år at få godkendt en helt almindelig byggesag, som eksempelvis at omdanne et tørloft i en ejendom til nye boliger. Det er 1-2 år, hvor folk ikke kan bo der, fordi de venter på kommunen. Det kan vi gøre meget bedre.

Det skal også være nemmere at komme i kontakt med kommunen. Det kan ikke være rigtigt, at man som entreprenør skal møde fysisk op på en adresse i byen på et bestemt tidpunkt i ugen, for at få svar på helt simple spørgsmål. I år 2021 bør det være muligt at kunne ringe eller sende en mail og få et svar tilbage bagefter.


Det vil jeg arbejde for

  • Et fleksibelt boligmarked, hvor udbuddet af boliger frit kan følge med efterspørgslen
  • En fuldstændig fjernelse af 95m2-reglen, så entrenører kan bygge de boligtyper- og størrelser, der efterspørger og til priser, som almindelige københavnere kan betale
  • En mere effektiv administration, så det bliver simplere at få en byggetilladelse
  • Nedsættelse af sagsbehandlingstiderne i byggesager, så man hurtigere kan komme i gang – eksempelvis hvis man skal omdanne et tørloft til nye boliger
  • At indføre en bagatelgrænse og automatisk give tilladelse til f.eks. opførsel af carporte, mv.
  • En højere bebyggelsesprocent, så vi kan få plads til flere boliger, uden at det går ud over vores grønne områder
  • Lavere grundskyld – boligejerne betaler i forvejen mere end rigeligt for at bo i København