Borgerne skal vurdere hjemmeplejen i København

Borgerne skal vurdere hjemmeplejen i København

Hjemmeplejen i København er udfordret af en meget lav grad af frit valg og dermed også lav mangfoldighed i udbuddene. Jeg mener det skal være muligt selv at kunne vælge hvem der kommer i vores hjem, og hvor vi skal bo, når vi bliver gamle. Der skal samtidig sikres en større mangfoldighed i tilbuddene, og de ældre skal spørges oftere hvordan de oplever den service, de modtager.

Vi skal selv have indflydelse på den service vi modtager, når vi bliver gamle

Jeg mener det er vigtigt, at københavnerne får den bedst mulige service, når de får hjemmehjælp. Alt for mange gange har vi hørt historier om borgere, der er blevet talt ned til eller har oplevet at være utrygge, når de har fået hjælp fra kommunen. For nylig bragte Ekstra Bladet en hjerteskærende beretning om Parkinson-syge Birthe Andersen, der har oplevet at blive talt ned til, og at hendes hjemmehjælpere slog sten-saks-papir om, hvem der skulle bade hende. Ligeledes har kommunens egen kontrol afsløret at borgere i flere tilfælde har følt sig utrykke på grund af medarbejdere, som ikke kan betjene forflytningsredskabet på betryggende vis. Sidst men ikke mindst har de fleste af os nok set det program, som TV2 bragte i sommer, om forholdene på nogle plejehjem.

Disse historier er naturligvis ikke repræsentative for for den service, der hver dag finder sted i hjemmeplejen i København. Jeg er overbevist om, at langt størstedelen af hjemmehjælpere gør det rigtig godt. Men jeg mener der skal være bedre mulighed for at gøre opmærksom på det, hvis noget ikke lever op til forventningerne. Og der er sådan set ikke andre at spørge end borgerne selv. Der vil altid ske fejl, men løsningen er ikke at skjule eller ignorere dem. I stedet ønsker jeg at vi får fejlene frem i lyset, så vi kan finde løsninger og øge kvaliteten for borgeren.

Et bedømmelsessystem skal identificere gode og dårlige medarbejdere i hjemmeplejen i København

I januar fremlagde Liberal Alliance udspillet Velfærd på borgerens præmisser. I udspillet foreslår vi at:

  • Kommunen skal indføre digitale borgerevalueringer i hjemmeplejen i København
  • borgerevalueringerne skal være styrende for resultataflønning af de enkelte hjemmehjælpere og deres ledere
  • de dygtigste hjemmehjælpere vil kunne få op til 10 % i bonus oven i deres løn (svarende til op til ca. 3.650 kr. om måneden)

Udspillet er inspireret af den private sektor, hvor ratingsystemer er meget udbredte. Når man eksempelvis har kørt med taxa, har haft et møde med sin bankrådgiver eller købt varer på nettet, så får man bagefter et spørgsmål på app, mail eller sms, hvor man bliver bedt om at bedømme hvordan oplevelsen var med den service, der blev ydet. Jeg mener, at man sagtens kan udrulle en lignende ordning i det offentlige, eksempelvis inden for ældreplejen. Et bedømmelsessystem vil identificere gode og dårlige medarbejdere, og kan hjælpe med at sikre kvaliteten af velfærdsydelserne og tilfredsheden blandt de ældre.

Vi foreslår også at offentligt ansatte i langt højere grad skal kunne belønnes for at gøre en god indsats. Og det skal være borgerne, der bedømmer, hvem der er gode til deres job, og dermed er med til at bestemme deres løn. De hjemmehjælpere, der har får gode vurderinger, de skal have en lønbonus. Hvis nogle hjemmehjælpere derimod kontinuerligt ligger lavt i deres vurderinger, så har deres leder en mulighed for at blive opmærksomme på problemerne og finde løsninger på dem – det kunne f.eks være at hjemmehjælperen mangler faglig opkvalificering, eller har svært ved at betjene et specifikt redskab. 

Der skal være en sammenhæng mellem løn og indsats

Helt generelt mener jeg, at vi skal have en langt mere retfærdig lønning af offentligt ansatte baseret på den service, de leverer til borgerne. Aflønning er i dag primært baseret på anciennitet – ikke indsats og resultater. Det er grundlæggende uretfærdigt, fordi der mangler sammenhæng mellem indsats og belønning. Det danske velfærdssamfund hviler på dygtige medarbejdere, der møder borgerne. Vi skal gøre op med den falske antagelse, at alle offentligt ansatte er lige gode, og belønne de dygtige medarbejdere og afskedige de uegnede.

Der er en god grund til, at man lader løn følge indsats i det private. Det giver sunde incitamenter, belønner den rette adfærd og gør det nemmere at tiltrække gode medarbejdere. De dygtige offentligt ansatte, der i dag leverer den ekstra indsats og er passionerede omkring deres arbejde, mister ofte motivationen, da deres gode adfærd ikke påskønnes, og de oplever samtidig, at de uegnede kolleger ikke afskediges.

Læs mere om hvad jeg mener om ældrepolitik og velfærd i København.