Bevar parkeringspladser i København

Bevar parkeringspladser i København

Socialdemokratiet spidskandidat i København, Sophie Hæstorp Andersens, foreslår at nedlægge 42.000 parkeringspladser i København. I Liberal Alliance mener vi, at der skal være plads til alle transportformer i København – også biler.

Forslagets intention om at begrænse luftforurening og trængsel i København er god, men at nedlægge en tredjedel af alle parkeringspladser i byen er ikke den rigtige løsning på problemet. Faktisk vil manglen på parkeringspladser medføre endnu længere søgetider efter en ledig parkeringsplads og dermed bidrage til trængslen og forureningen i byen. Det vil også begrænse mobiliteten og give et velstandstab for københavnerne. Det viser en rapport, der er lavet for vores nabokommune på Frederiksberg.

Hvis socialdemokraternes forslag gennemføres, vil det betyde, at det for nogle familier bliver et spørgsmål om, hvorvidt de stadig kan have bilen til at køre på arbejde, besøge familien i Jylland eller køre i sommerhus. Et stort antal familier vil også skulle skal lægge deres liv om for at få hverdagen til at fungere, blandt andet når de skal handle ind, aflevere børn i institutioner, mv. Derudover vil København få et velstandstab på grund af den tid, der spildes på at køre i ring og lede efter parkering. Og sidst men ikke mindst vil der faktisk komme mere trængsel og luftforurening i København – altså det modsatte resultat af hvad socialdemokraterne ønsker at opnå med forslaget.

Plads til alle transportformer i København

I Liberal Alliance mener vi, at der skal være plads til alle transportformer i København – også biler. Derfor ser vi hellere at der anlægges flere underjordiske parkeringsanlæg, at vi udbygger metroen, at der bygges en østlig ringvej (havnetunnel), og at vi implementerer intelligent trafikstyring og forebereder byen på selvkørende biler. Disse tiltag vil gøre meget mere for trængslen og luftforureningen end hvis vi blot nedlægger parkeringspladserne i byen.

Læs mere om hvad jeg mener om trafikpolitik eller klima- og miljøpolitik i København.